HSBC مسئول حمله انتحاری ۲۰۰۹ القاعده به پایگاه سیا در افغانستان نیست – اروند نیوزیک دادگاه استیناف ایالات متحده حکم داد که HSBC Holdings Plc از خانواده دو پیمانکار آمریکایی که در بمب گذاری انتحاری القاعده در سال ۲۰۰۹ در یک پایگاه سیا در افغانستان کشته شدند، شکایت کرده است، پس از اینکه این بانک ادعا کرد که از تحریم های ایالات متحده به دلیل هدف قرار دادن حامیان گریزان تروریست فرار کرده است. بی مسئولیت.