۸۸ درصد واحدهای کنترلی آنها بین صفر تا ۵ میلیون تومان است


به گزارش شفاف، بر اساس آخرین آمار سازمان امور مالیاتی تا تاریخ ۳۱ خردادماه، نزدیک به یک میلیون و ۶۸۵ هزار واحد صنفی مشمول استفاده از ابلاغیه ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم برای پرداخت مالیات عملکرد ۱۴۰۰ (تعیین) مالیات تکلیفی ) درخواست های ثبت شده آنها در سیستم اداری مالی.

از این تعداد مالیات ۹۶۷ هزار واحد صنفی صفر است یعنی بیش از ۵۷ درصد اصناف.

همچنین مالیات ۵۱۹ هزار واحد صنفی کمتر از ۵ میلیون تومان است. یعنی در مجموع ۸۸ درصد اتحادیه ها برای عملکرد خود در سال گذشته صفر یا کمتر از ۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند.