۶ چیزی که در رژیم غذایی منطقه آبی باید از آن اجتناب کنید – Nomadista Nutritionهمانطور که در اولین پستتغذیه تنها یک تکه از پازل است، اما بخش مهمی است. سایر تغییرات سبک زندگی برای در نظر گرفتن اینکه افرادی که در منطقه آبی هستند به آن پایبند هستند، در بالا به اصطلاح قدرت ۹ ذکر شده است.

این شامل مواردی مانند ایجاد یک سبک زندگی فعال با پیاده روی و گذراندن زمان بیشتر در طبیعت، داشتن یک سیستم حمایت اجتماعی و حداقل ۷ ساعت خواب در روز است. با افزودن این عادات به برنامه روزانه خود، ممکن است بتوانید تعداد سال هایی را که به زندگی خود اضافه می کنید نیز افزایش دهید!