۵۹ تروریست داعش تسلیم شدندبه گزارش پایگاه خبری صراطمحمد ادریس رئیس استخبارات طالبان در ننگرهار اعلام کرد که ۵۹ داعشی سلاح های خود را زمین گذاشته و با میانجیگری بزرگان قومی و با استفاده از فرمان عفو ​​رهبری طالبان تسلیم شده اند.

ادریس گفت که این افراد قبلاً در شهرهای چپرهار، سره رود، لعلپور، سپین غار، اچین و خوگیانی فعال بودند و اکنون متعهد شده اند که علیه حکومت افغانستان سلاح به دست نگیرند.

بزرگان محلی هشدار می دهند که اعضای سابق داعش باید دوباره منتظر واکنش جدی مردم باشند.

ملک زاهد، یکی از بزرگان قومی در ننگرهار، به تلویزیون ملی گفت: “ما به آنها قول داده ایم که دیگر این کار را انجام ندهند و اگر این کار را انجام دهند، خانه هایشان سوزانده می شود، اموال شان مصادره می شود و خودشان از کشور اخراج خواهند شد. “.”

بر اساس گزارش ها، حدود ۶۵۰ عضو داعش پس از قدرت گرفتن طالبان در ماه اوت سال گذشته، تسلیم نیروهای امنیتی شدند و به زندگی عادی بازگشتند.