۴۹ درصد مردم توانایی خرید خودروی بیش از ۲۰۰ میلیون را ندارند


بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت امنیت از تفکیک بازار خودرو در کشور، حدود ۴۸.۹ درصد از مردم ایران قدرت خرید دارند…

49 درصد مردم توان خرید خودروی بالای 200 میلیونی را ندارند49 درصد مردم توان خرید خودروی بالای 200 میلیونی را ندارند

بر اساس آمارهای منتشر شده از بازار خودرو کشور از سوی وزارت امنیت، حدود ۴۸.۹ درصد از مردم ایران قدرت خرید خودروهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان را ندارند.

این اعشاری شدن بر اساس قدرت خرید خودروها نشان می دهد که قدرت خرید ۸۸ درصد ایرانی ها زیر ۴۰۰ میلیون تومان است.

لازم به ذکر است اهمیت این آمار در این است که در صورت عدم توجه دولت به این موضوع با توقف تولید برخی خودروها و همچنین واردات خودرو؛ اقدامات اصلاحی به شدت ناعادلانه خواهد بود و به نفع دهک های پردرآمد تمام خواهد شد.

49 درصد مردم توان خرید خودروی بالای 200 میلیونی را ندارند