۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش مصرف روغن پس از افزایش قیمت
علیرضا شرفی، مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه‌های روغنی گفت: افزایش قیمت این محصول حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تقاضای روغن را کاهش داده است. تا ۲ ماه به بازار بروید تا تقاضا را برآورده کنید.