گواردیولا: رئال مادرید پادشاه لیگ قهرمانان اروپاست. ممکن است اجتناب کرده اند سبک ورزشی اتلتیکو مادرید انتقاد نکردم


کاتالان ها ….

این سطح قوت بارسلونا است………

زغال را به ۴ تقلیل دادیم. ساده اگر احتمال آوردی کدام ممکن است تولید دیگری نخوردی، شبیه به زغال می آید.

ما اتلتی را ۴ کردیم، شبیه به اتلتی {به سمت} پپ می آید کدام ممکن است چطور حفاظت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر ورزشی می تدریجی، با این حال ما می خواستیم گل بزنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مکان مناسب تحمیل کنیم.

چقدر برامون دستی میشه باید ویارال بردیم، همون ویارآال همراه خود ۲ ورزشی شمارش شده بایرن غول اروپا رو اجتناب کرده اند بین میبره.