گزارش روزانه؛ زیردریایی زرد در روده ها اروپا پیشروی می تنبل


حفاظت | ویارئال همراه خود نتایج ۲ فصل قبلی بار تولید دیگری زیر ذره بین هواداران فوتبال قرار گرفت. آنها در مرحله اول چهارم آخرین لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ را شکست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های زیادی برای افزایش شکاف داشتند. این دلیل است نگاهی داریم به تحولات ویارئال در فصول فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیری کدام ممکن است سرانجام به همین جا ختم شد.

بزرگراه پر کف دست انداز کدام ممکن است طی شد


ویارئال فصل ۲۰۱۷/۱۸ را در کلاس پنجم جدول به بالا رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی لیگ اروپا شد. سامو کاستگیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودریگو اجتناب کرده اند هم کنار شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده حمله همراه خود کسب جرارد مورنو، کارل توکو آکامبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارداد ابدی کارلوس باکا تجهیز شد.

فصل ۲۰۱۸/۱۹ برای گروه اسپانیایی فاجعه بار بود. آنها در جدول به رتبه های ۱۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ سقوط کردند. سرمربی ژاوی کایچا اجتناب کرده اند ویارئال ریختن را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوئیس گارسیا متفاوت او شد. پس از پنجاه روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} نتایج ضعیف، مدیران ویارئال همراه خود خطرات ریختن لوئیز گارسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگرداندن ژاوی کایچا به گروه موافقت کردند. گروه کوشا ویارئال در ۳۸ تفریحی در لیگ اسپانیا. او ۱۰ برد، ۱۴ جذب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ شکست داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام در کلاس چهاردهم لیگ قرار گرفت.

اسپانیول آنها را در جام سلطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله اول چهارم آخرین لیگ اروپا شکست داد. آنها مقابل مارسلینو والنسیا قرار نگرفتند.

فصل ۲۰۱۹/۲۰ همراه خود ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ کازورلا مرتبط {بوده است}، با این حال اجتناب کرده اند تذکر فوتبالی برای ویارئال درام چندانی نداشته است. آنها فصل را همراه خود آموزش ژاوی کایکا آغاز کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بالا رساندند. آنها در لیگ پنجم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جام سلطه توسط میراندس بردن شدند. شاید نتایج ممکن است بیشتر باشد، با این حال آنچه حیاتی است اصلاح وضعیت ناگوار قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل وفاداری است کدام ممکن است به خوبی {انجام شده} است.

توانایی بی فایده را آرم دهید!


ما پیش بینی نداریم ویارئال دسترس در بازار نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات قابل مقایسه با غول های اتحادیه اروپا حرکت تنبل. با این حال روشی کدام ممکن است برای توسل به شرکت کننده در پیش گرفته اند سرگرمی انگیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی غیرمعمول است. در سه فصل قبلی، ویارئال بازیکنانی را تفریحی کرده است کدام ممکن است موقعیت مهمی در تیمشان ندارند، سن زیادی دارند، اشکال دارند هر دو تا حدودی طرد شدند.

رائول آلبیول در ۳۳ سالگی همراه خود مبلغی اندک اجتناب کرده اند ناپل به ویارئال اتصال. آلبرتو مورنو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرژ اوریر بدون هیچ هزینه ای منتقل شدند. اتین کاپو اجتناب کرده اند واتفورد خریداری شد کدام ممکن است سقوط کرد. پاکو الک اسر اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواکین وویت بیشتر اوقات در گروه های شخصی نیمکت نشین بوده اند. ویسنته ایبورا پس اجتناب کرده اند منصفانه فاصله ناموفق در لسترسیتی به ویارئال به اینجا رسید. آنها اجتناب کرده اند جایگزین استفاده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنی بارچو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسیس کوکلین را اجتناب کرده اند والنسیا ربودند. جیوانی لوسلسو در ژانویه قبلی به گروه اضافه شد.

این وضعیت اصولاً شبیه منصفانه فیلم هر دو منصفانه تفریحی کامپیوتری است. جایی کدام ممکن است تعدادی از «ب. dmnهر کدام دارای عملکرد های خاصی هستند کدام ممکن است همراه خود هم منصفانه گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام را نمایند. ویارئال دارای استعدادهایی قابل مقایسه با پائو تورس، پینو، دانگوما هر دو چوکس است، با این حال ساختار بی نظیر تیمش گیمرها نامبرده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت مهمی در موفقیت ویارئال داشته اند.

قهرمانی یورولیگ همراه خود آقای تخصصی


آنها کدام ممکن است در جریان فصل ۲۰۱۹/۲۰ اجتناب کرده اند آرسنال ریختن شده بودند، به شهر شخصی بازگشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او همراه خود قراردادی ۳ ساله هدایت گروه ویارئال را برعهده داشت.

او در شرایطی هدایت ویارئال را بر عهده گرفت کدام ممکن است در لیگ اروپا حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گروه به درجه قابل قبولی بهبود کشف شد. سرمربی اسپانیایی برای چهارمین بار قهرمان این مسابقات در حیاط شخصی شد. آنها مرحله گروهی را همراه خود اختلاف زیادی به بالا رساندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی نیمه آخرین شدند. سالزبورگ اتریش، دیناموکیف اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیناموزاگرب کرواسی.

امری زودتر اجتناب کرده اند حد پیش بینی همراه خود آرسنال گذراندن شد. این دیدار در دلا سرامیکا ۲-۱ به درآمد ویارئال به بالا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تفریحی بازگشت هم شاگردان آرتتا هر کاری کردند ویارئال حریف قادر مطلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل نفوذی نبود.

فینال یورولیگ منصفانه ماراتن ۱۲۰ دقیقه ای بود کدام ممکن است افسون انواع ضربات پنالتی را افزایش داد.. سرانجام دخیا پنالتی را اجتناب کرده اند کف دست داد به همان اندازه زیردریایی زرد اولین عنوان شخصی را کسب تنبل.

امری همراه خود قهرمانی در چهارمین لیگ اروپا در گروه های زیر تذکر شخصی، رکورد جیووانی تراپاتونی را شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویارئال را به لیگ قهرمانان اروپا رساند.

۲۰۲۱/۲۲; فصلی کدام ممکن است شکسته نشده دارد…


نتایج خوشایند ویارئال به فصل ۲۰۲۰/۲۱ محدود نشد، آنها حداقل در رقبا های اتحادیه اروپا انجام مناسبی داشتند. همراه خود اینکه امری سوپرجام اروپا را اجتناب کرده اند کف دست دادبا این حال عصر سختی برای شیرهای لندن بود.

آنها در لیگ قهرمانان اروپا همراه خود منچستریونایتد، آتالانتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یانگ بویز سوئیس همبازی شدند. همراه خود وجود شکست بازگشت مقابل شیاطین سرخ، گروه اسپانیایی در یک واحد دیدار مهیج ۶ امتیاز اجتناب کرده اند یانگ بویز گرفت. آتالانتا را {در خانه} شکست داد به همان اندازه اینکه الهه برگامو به لیگ اروپا تبعید تبدیل می شود.

یوونتوس مبتلا بعدی ویارئال بود. بانوی پیر {در خانه} به جذب می کند ۱-۱ رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد بر این بود کدام ممکن است ماجراجویی ویارئال در لیگ قهرمانان در آلیانتس تورین به بالا خواهد رسید. با این حال شاگردان سرسخت شکست با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمنتظره ای را به یوونتوس تحمیل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ترکیبی هشت گروه برتر اروپا رسیدند.

دیگو فورلان {در خانه} در گذشته اجتناب کرده اند تفریحی ویارئال – یوونتوس به زیردریایی زرد هشدار داده بود:

ویارئال {به دلیل} حمایت هوادارانش {در خانه} قادر مطلق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو وحشتناکی در استادیوم آنها وجود می تواند داشته باشد… ویارئال در کل سال ها پیشرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع است.

غول باواریایی نیز در استادیوم د لا سرامیکا لمس کردن به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند باخت ۱-۰ اسپانیا را انصراف کردند. اگر گیمرها ویارئال اجتناب کرده اند این شانس استفاده نکنند، بایرن مونیخ شکست سنگینی را متحمل ممکن است.

سودآور در اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناموفق در لیگ اسپانیا


علیرغم موفقیت ویارئال در لیگ قهرمانان اروپا، آنها در لالیگا دستاورد زیادی نداشته اند. شاید علت این موضوع سبک تفریحی آنها باشد.

عامری اجتناب کرده اند گروه ۴۴۲ استفاده می تنبل کدام ممکن است معمولاً یکی اجتناب کرده اند بال ها را در ۲ طرف برمی گرداند به همان اندازه ولبک در پهلوی شخصی بایستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض ورزشگاه را همراه خود سازه ای پنج نفره می پوشاند. هافبک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وینگر طرف مقابل نیز تعهد محافظت جاده میانی را بر عهده دارند. عامری اجتناب کرده اند دانجوما، وینگر پرخطر پرخطر شخصی شناخته شده به عنوان منصفانه مهاجم خوشایند استفاده می تنبل به همان اندازه مجبور نباشد در حفاظت کار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ضدحملات قدرت ذخیره تنبل.

در سمت راست معمولا یرمی پینو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساموئل چوکز هستند کدام ممکن است جدا از حضور در حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوندگی بالا به ضد حمله ها نیز اضافه می شوند. جرارد مورنو منصفانه گلزن برتر نیست، با این حال ممکن است شناخته شده به عنوان مهاجم دوم در مخلوط کردن تفریحی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی تنبل. پایین اوج آنها دنی بارچو قرار دارد کدام ممکن است جدا از مدیریت تفریحی در زمان تصرف توپ ویارئال. او در ضدحمله به خوبی هم تیمی هایش را مصرف شده می تنبل.

به طور معمول جاده حمله ویارئال متشکل اجتناب کرده اند گیمرها فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلط در پایین است کدام ممکن است در خانه یابی، سوئیچ فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد حمله ها مضر هستند. حفاظت از حداکثر، بسته شدن تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا دادن به ضد حمله شاید برای بزرگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن رقبای مقاوم صحیح باشد. با این حال تفریحی مقابل گروه های کوچکتر دردسر {خواهد بود}. شاید این دلیل است است کدام ممکن است ویارئال یوونتوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بایرن را شکست داد با این حال به لوانته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادیز باخت.

۹۰ دقیقه برای تکرار گذشته تاریخی


بهتر از نتیجه ویارئال در لیگ قهرمانان به فصل ۲۰۰۵/۰۶ برمی گردد. جایی کدام ممکن است ویارئال همراه خود هدایت مانوئل پلگرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود در اختیار از گرفتن بازیکنانی چون دیگو فورلان، خوان رومن ریکلمه، مارکوس سنا، پابلو سورین، الیو تاسیناردی، سانتی کازورلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید… سودآور شد همراه خود شکست رنجرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینتر به نیمه آخرین لیگ قهرمانان اروپا راه یابد. میلان. زیردریایی زرد در نیمه آخرین به سنگ آرسنال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حضور در فینال بازماند.

اکنون پس اجتناب کرده اند تحویل داد نزدیک به پانزده سال، ویارئال در موقعیتی درست مثل قرار دارد. بین آنها به همان اندازه نیمه آخرین تنها ۹۰ دقیقه شکاف است. آنها می دانند کدام ممکن است نتیجه تکل در مونیخ سرراست نخواهد بود:

یکی اجتناب کرده اند گل هایمان را خوردیم با این حال همه عامل تخصص بود، بایرن مکان های زیادی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما مکان های زیادی را اجتناب کرده اند کف دست دادیم. ممکن است اجتناب کرده اند چیزی کدام ممکن است دیدم راضی هستم. ما باید همراه خود چنین وضعیتی یک بار دیگر در پایین حاضر شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته بلند مدت پس اجتناب کرده اند آن اقدام کنیم. به همان اندازه همین جا منصفانه فصل تاریخی را پایین اوج گذاشتیم. با این حال ما قبلاً شاهد حضور {در این} سه ماهه بودیم. حالا ما جستجو در منصفانه تفریحی بازگشت برتر هستیم.

شکست ۶-۱ مقابل بارسلونا بر مشهور او شناخته شده به عنوان معلم تأثیر گذاشته است، با این حال نتایج ۲ فصل قبلی، ویژه به ویژه تفریحی بازگشت مقابل بایرن مونیخ، قابل انجام است جایگزین عکس برای نشان دادن او را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه رزمی اش باشد.

حتی وقتی ویارئال نتواند به این مرحله برسد، کاری کدام ممکن است تاکنون انجام داده است قابل گفتن است.