گزارشگر ویژه سازمان ملل: تحریم های یکجانبه علیه ایران با اصول قانونی مطابقت ندارد
در گزارش آلنا دوهان آمده است: ایران مانند سایر کشورهای تحریم شده به دلیل ارتباط بانک های آمریکایی با بانک های خارجی با پرداخت دلاری، از گسترش صلاحیت آمریکا بر معاملات بانکی بین المللی آسیب دیده است. این امر باعث ایجاد اختلال و تأخیر جدی در تأمین کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه شده است.