گروه های حقوق بشر تصمیم به اعدام زندانیان سیاسی را محکوم کردند – اروند نیوز


کیاو مین یو، فعال دموکراسی، تماس بگیرید

چیاو مین یئو، فعال دموکرات، معروف به کو جیمی، در جریان قیام دانشجویان میانمار در سال ۱۹۸۸ به شهرت رسید و سال گذشته پس از کودتای نظامی دستگیر شد. حکومت نظامی می گوید که او اعدام خواهد شد، یکی از اولین اعدام های قضایی در کشور در چند دهه اخیر. عکس بدون تاریخ: بروشور در خبرگزاری فرانسه یافت شد