گرفتن در مرکز تل آویو. تعدادی از نفر مجروح شدندبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش خبرگزاری فارس، دارایی ها خبری عبری اجتناب کرده اند جمله جامعه هفت رژیم صهیونیستی اجتناب کرده اند گرفتن در تل آویو خبر دادند.

مهاجم یک مدت کوتاه بعد اجتناب کرده اند ظهر مقابل عالی وسط استفاده پلیس در شمال شهر تل آویو حمله کرد.