کیهان: آمریکا می خواهد در مذاکرات سقفی برای ریاست جمهوری تعیین کندکیهان نوشت: خیلی‌ها ناخواسته فکر می‌کنند و عده‌ای هم آگاهانه و موذیانه القا می‌کنند که آمریکا به دنبال یک توافق سریع برای حل بحران‌هایش است و ادعا می‌کنند که هیچ‌کس نمی‌داند ایران چه می‌کند! در حالی که عرصه مذاکرات هسته ای حتی برای یک دانشجو هم روشن است، رویکرد واشنگتن همان برخورد با دولت روحانی است و همان طور که سر روحانی و ظریف کلاه می گذارند، می خواهند سر دولت سیزدهم هم کلاه بگذارند. .