کنست اسرائیل در گامی به سوی برگزاری انتخابات زودهنگام به انحلال پارلمان رای داد


اورشلیم: اسرائیل روز چهارشنبه به پنجمین انتخابات خود در کمتر از چهار سال گذشته نزدیک شد، زیرا قانونگذاران خواستار انحلال پارلمان شدند.
کنست به انحلال اولین قرائت این لایحه که قرار است هفته آینده تکمیل شود، رأی داد و سپس وزیر امور خارجه میانه رو را منحل کرد. یایر لاپید نخست وزیر خواهد شد دختر نفتلی در راس دولت موقت