چرا Virat Kohli، Anushka Sharma، Genelia D’Souza و سایر شنوندگان هندی گوشت گیاهی را تایید می کنند؟با توجه به اینکه انتظار می رود مصرف گوشت هند به طور تصاعدی رشد کند، گزینه های گیاهخواری به عنوان یک راه حل پایدار برای پاسخگویی به تقاضا در نظر گرفته می شود. این صنعت به عنوان یک “تراشه طلوع خورشید” تعداد زیادی سرمایه گذار و افراد مشهور را جذب می کند که از گزینه های پروتئین جایگزین حمایت می کنند.