چرا رقابت قدرت های بزرگ یک فاجعه است؟ / آمریکا می تواند به زودی وارد یک جنگ پرهزینه شود؟
پس از سخنرانی جو بایدن در کنفرانس امنیتی مونیخ در ماه فوریه، شاهد عناوینی مانند «آمریکا بازگشته» بودیم. این سخنرانی آشکارا با هدف فاصله گرفتن از دونالد ترامپ و نشان دادن شروعی تازه در روابط آتلانتیک بود. “ما به عقب نگاه نمی کنیم. بایدن قول داد که با هم جلو می رویم. با این حال، به نظر می رسد بخش بزرگی از سیاست خارجی دولت ترامپ باقی مانده است: رقابت قدرت های بزرگ. بایدن به شرکت کنندگان در کنفرانس گفت: ما باید با هم برای رقابت استراتژیک بلندمدت آماده شویم و رقابت با چین دشوار خواهد بود.