چرا استادکاران فرش ایرانی به کشورهای همسایه می روند؟
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف گفت: افزایش قیمت کالاها، بی‌ثباتی نرخ ارز و تصویب تکلیف ارزی باعث کاهش صادرات فرش شد و فرار مغزها از بافندگان و استادکاران ماهر فرش به کشورهای همسایه است. عدم علاقه به هنر فرش دستباف