پیشکسوت پرسپولیس استقلالی ها را دلفریب می تنبل


پیشکسوت پرسپولیس استقلالی ها را مسخره می کند

سپهر حیدری کسب اطلاعات در مورد رقبا استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس برای کسب عنوان قهرمانی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به شرایط لیگ امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خدمه سراسری برای صعود به جام جهانی رقبا می کرد، خدا را شکر همراه خود وقفه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات بی این سیستم ای مواجه شد. خوب نتیجه خوشایند برای خدمه همراه خود او بود با این حال به استاندارد لیگ خیلی لطمه زد، اجتناب کرده اند طرفی استاندارد داوری خیلی زیرین بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلا معمول نبود، داور خوشایند هم کم نداریم با این حال همینطور هم هستیم. داوران خطا بیش از حد دارند امیدوارم این موضوع مورد ملاحظه قرار گیرد چرا کدام ممکن است سوت بالقوه است دهها میلیارد دلار قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمات خدمه را به در کنار داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هیچ کس} این کار را نخواهد کرد. خیلی قابل توجه کدام ممکن است برای پرسپولیس مشابه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خدمه تولید دیگری فرق می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای استقلال هم خطاها زیادی به نفع اوست.

وی افزود: مورد تولید دیگری مثلا ژول گوهر شرکت کننده گابنی بود کدام ممکن است ۲ امتیاز به استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه امتیاز به ۲ خدمه تولید دیگری اضافه کرد، واقعا خالص نیست کدام ممکن است این میزبان برای خوب خدمه پنالتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورددار باشد. در نوع شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصاً این چیزها باعث کاهش استاندارد لیگ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیرپلی ویژه به ویژه برای پرسپولیس رعایت نشد حالا آغاز فصل را ببینید تعدادی از شرکت کننده خوشایند {به دلیل} سوء مدیریت اجتناب کرده اند پرسپولیس رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خیلی وقت بود هیچ مدیری برای خدمه ما تصمیم گیری نشده بود در حالی کدام ممکن است انتخاب به استقلال فوری گرفته شد، نمی گویم چرا برای او یا او تکمیل شد، با این حال برای پرسپولیس هم این کار تکمیل شد، ببینید ابزار معلم بازیکنانش هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل محمدی در ابتدای فصل همراه خود پنجره بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت تمیز خدمه را مخلوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بازار شرکت کننده همراه خود استاندارد ۷۰-۸۰ را اجتناب کرده اند انگشت می دهید به همان اندازه او را پیدا کنید شرکت کننده همراه خود استاندارد ۴۰ دردسرساز است. گیمرها استاندارد بالایی دارند، با این حال برای چسباندن به خدمه به زمان خواستن دارند.

پیشکسوت پرسپولیس کسب اطلاعات در مورد دیدارهای باقی مانده ۲ خدمه {در این} مسابقات ذکر شد: در نظر گرفته شده می کنم ورزشی آسانی در لیگ جلو نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه دیدارها دردسرساز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر مسابقه فینالی دارد. مناسب است کدام ممکن است پرسپولیس شش امتیاز عقب است، با این حال من می خواهم این خدمه را برای قهرمانی کمتر اجتناب کرده اند استقلال {نمی دانم}، چون ورزشی های استقلال خیلی دردسرساز تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر روی ۶ ورزشی بلند مدت کانون اصلی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در ورزشی های بعدی حضور داشته باشند. حداقل ۱۶ مسابقه امتیاز (۵ برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب جذب می کند) اجتناب کرده اند ۶ در صورت پیروزی در مسابقه، قطعاً استقلال امتیاز اجتناب کرده اند انگشت می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس ممکن است قهرمان شود. اگر پرسپولیس خودش را زخمی می کرد این اتفاق می افتاد با این حال اگر خودش نمی توانست امتیاز بگیرد تولید دیگری کاری اجتناب کرده اند دستش بر نمی به اینجا رسید. با این حال اگر اجازه دهند این {اتفاق بیفتد}.

حیدری کسب اطلاعات در مورد احکام کمیته انضباطی ذکر شد: اتفاقات جدیدترین را کدام ممکن است به احکام کمیته انضباطی ختم شد را دیدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم {نمی دانم} عدالت را {چگونه می توان} دلیل داد. اجتناب کرده اند کمیته انضباطی پیش بینی بیشتری داشتیم. اگر کارگران ما به وسط پایین می آمدند، همین اتفاق برای او یا او می افتاد. چرا اینقدر تمایز بین صداها موجود است؟ چرا در آن نقطه این اتفاق نیفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی همراه خود او برخورد نکرد با این حال یحیی گل محمدی پس اجتناب کرده اند مدت ها صدایش را درآورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه منظور فتح پرسپولیس کتک خوردند. به نظرم پرسپولیس نباید قهرمان باشد. آنها مشخصاً نمی خواهند ششمین تورنمنت پرسپولیس تحمیل کنند به همان اندازه اینکه ششمین تورنمنت تولید دیگری تحمیل شود. با این حال خداوند همه وقت به مزیت ها مورد توجه قرار گرفت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر موفقیت را برای خوب خدمه خوب می دهد، من می خواهم پرسپولیس را خوب می دانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه تذکر درجه فنی این خدمه بهتر است، با این حال همه چیزهایی کدام ممکن است گفتم باعث شد شرایط عادلانه پیش نرود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مشکلات پرسپولیس را توضیح دادن کنیم بعید است خدمه تولید دیگری حتی در نیمه بالای جدول قرار بگیرد. تنها چیزی کدام ممکن است او {در این} احکام ندید عدالت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن هم تابع شبیه به حمایتی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند استقلال می آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل انگشت به انگشت هم می دهد به همان اندازه آنها را قهرمان کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خوشایند نیست، هرچند کدام ممکن است هستند. کمک خواهد کرد که شما قهرمانی این خدمه، این مقدماتی فصل تبلیغاتی {خواهد بود}. گفتند مسابقات برگزار نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این جام قطعا ارزش آن را دارد زیادی داشت، پرسپولیس یکی اجتناب کرده اند جام های او را اجتناب کرده اند پنجره سطح می آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گذاشت همراه خود او عکس سوغات بگیرند. از هر لحاظ آنها ۱۰ سال است کدام ممکن است به این جام انگشت نزده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این روی اتفاقی کدام ممکن است الان می افتد تأثیر می گذارد.

وی همراه خود دقیق اینکه فرهاد مجیدی در نشست خبری گفتن کرد کدام ممکن است نمی‌خواهند استقلال قهرمان شود، دلیل داد: این خیلی سرگرم کننده‌دار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می‌کنم این حرف را می‌زنند به همان اندازه کسی چنین چیزی به آنها نگوید، با این حال همه می‌بینند کدام ممکن است چیست. تنها کاری کدام ممکن است تاکنون همراه خود استقلال انجام نداده اند، راه اندازی شد توپ برای این خدمه است. همه شرایط برای دستیابی این خدمه مهیا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثال زده شده است با این حال من می خواهم همچنان معتقدم حق همراه خود خداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر پرسپولیس هم همین طور باشد قطعا قهرمان تبدیل می شود.