پیتر بروک که بود و در ایران چه کرد؟پیتر بروک به مدت هشت دهه در زمینه های اپرا، نمایشنامه، آثار موسیقی و تولیدات سینمایی و تلویزیونی فعال بوده است. پس از دهه‌ها اتخاذ رویکردی غیرمتعارف نسبت به آثار سنتی مانند شکسپیر و پوچینی، به پاریس نقل مکان کرد و در آنجا جسورتر شد و رویکرد تجربی‌تری را دنبال کرد.