پوتین: آماده پایان جنگ هستیمکیف و مسکو مذاکراتی را با میانجیگری ترکیه در آغاز جنگ و زمانی که ارتش روسیه کیف را محاصره کرد، انجام دادند. اگرچه این مذاکرات منجر به خروج نیروهای روسی از پایتخت اوکراین شد، اما به جنگ پایان نداد و جنگ همچنان در شرق این کشور ادامه دارد.