په په: مهدی طارمی در فارسی به معنای قهرمان است!


منچستر سیتی

ولی پشتکار طارمی رو کمتر ایرانی داره از فحش خور بودن تو لیگ ایران و دیپورتی لیگ قطر و ترکیه رسید به قهرمان لیگ پرتغال و یکی از گلزن ترین مهاجمای جهان
طارمی استعداد داشت ولی استعدادش اونقدری نبود و فقط در سطح خوب بود و با تلاش رسید اینجا
علی کریمی رو من بازیاش رو یادمه بیست تای یکی مثل طارمی استعداد داشت شاید اگه یکم بیشتر مثل طارمی اهل تلاش بود یکی از بهترین بازیکنان جهان میشد زمان خودش استعدادش پشم ریزون بود قدر خودشو ندونست