پس از اختراع سیستم سوئیچینگ ماهواره ای BeiDou، دانشمندان چینی پرواز مافوق صوت به آمریکا را شبیه سازی کردند.


به گفته محققان چینی، سیستم ماهواره ناوبری BeiDou که شامل بیش از 50 ماهواره GPS مجهز به دستگاه های ارتباطی مایکروویو و لیزری است، تنها در چین است که می تواند پرواز بین قاره ای را در فضای نزدیک بین هر دو مکان روی زمین پشتیبانی کند.  عکس: AP Photo

به گفته محققان چینی، سیستم ماهواره ناوبری BeiDou که شامل بیش از ۵۰ ماهواره GPS مجهز به دستگاه های ارتباطی مایکروویو و لیزری است، تنها در چین است که می تواند پرواز بین قاره ای را در فضای نزدیک بین هر دو مکان روی زمین پشتیبانی کند. عکس: AP Photo