پروژه های سرفصل سیاسی هنگ کنگ چگونه می توانند به این شهر برتری دهند – اروند نیوز


بسیاری از پروژه های سرمایه ای اعلام شده با قیمت های گزاف ارائه خواهند شد، اما همچنین بهترین استعدادها را برای اطمینان از رعایت استانداردهای بالای زیست محیطی جذب خواهند کرد. صندوق سرمایه گذاری مشترک هنگ کنگ فرصتی را برای رهبری جهان در کشف نرخ های قابل قبول بازده برای سرمایه گذاری در فناوری و زیرساخت های مورد نیاز برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی ارائه می دهد.