پاسخ ایران به اتهامات گاردین مبنی بر قاچاق اسلحه به روسیهسفارت کشورمان در توئیتی تولید دیگری نوشت: امتحان شده برای ربط دادن تحولات جدیدترین اوکراین به تحولات خاورمیانه و اشاره کردن عنوان جمهوری اسلامی ایران اقدامی غیرحرفه ای، غیرقابل قبول و توهین آمیز برای خوانندگان این روزنامه است.