پاسخ انصارالله به تشکیل شورای مدیریت جدید ریاست جمهوری یمن/ العلیمی مردی آمریکایی استیکی اجتناب کرده اند اعضای محل کار سیاسی جنبش انصارالله یمن ذکر شد: انتخاب رئیس جمهور مستعفی یمن برای واگذاری تمام اختیارات شخصی به شورای مدیریت ریاست جمهوری، همه را شگفت زده کرد.

محمد البخیتی، یکی اجتناب کرده اند اعضای محل کار سیاسی جنبش انصارالله یمن، در امروز (پنجشنبه) به اقدام فعلی عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مخلوع یمن برای واگذاری تمام اختیارات شخصی به شورای مدیریت ریاست جمهوری پاسخ داد. خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری دانشجویان. جامعه خبری المیادین ذکر شد: این رویه سوال کردن همگان را برانگیخت و رشاد علیمی شناخته شده به عنوان رئیس جدید این شورا انواع شد. چون او خوب شخصیت آمریکایی است.

البخیتی افزود: رشاد العلیمی تنها شخص خاص است کدام ممکن است همراه خود تصویب مفاد حضور آمریکا در یمن مخالفت نکرد.

وی افزود: قرار بود خوب روز گذشته اجتناب کرده اند درگیری هم چنین تصمیمی بگیریم، پس چرا در امروز همراه خود انواع خوب شخصیت آمریکایی-سعودی این انتخاب را بدست آوردم؟ موقعیت یمن در تشکیل شورای مدیریت ریاست جمهوری چیست؟

و عضو محل کار سیاسی انصارالله شکسته نشده داد: این اقدام مشروعیت کاذب درگیری یمن را اجتناب کرده اند بین برد و یقیناً از دوام مردمان یمن با بیرون هیچ توجیهی در نتیجه چنین انتخاب بوتلگ شد کدام ممکن است به نفع مردمان نیست. مردمان یمن». . “

البخیتی بر نیاز گفتگو بین یمن و ۴ ملت متخاصم تاکید کرد، از این شورا رویکرد مردمان یمن را منعکس نمی شود.

وی افزود: مشروعیت دقیق در یمن به معنای واقعی کلمه هستند برای کسانی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند استقلال این ملت حفاظت می کنند و شورای ریاست جمهوری طولانی کردن اشغالگری است و مشروعیتی ندارد.

و این است شخصیت انصارالله شکسته نشده داد: هماهنگی ما برای ذکر شد‌وگو همراه خود سران کشورهای متخاصم کدام ممکن است هیچ اختیاری ندارند، به این ملت ها کمک می‌تنبل به همان اندازه با بیرون بر عهده تکل وظیفه، راه رفع را مختل کنند.