پارلمان اروپا تحریم ها علیه ایران را محکوم کرد


رئیس پارلمان اروپا در بیانیه ای تحریم های ایران علیه چند فرد و نهاد اروپایی را محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا روز پنجشنبه گفت: به نمایندگی از پارلمان اروپا، تصمیم ایران برای تحریم نمایندگان پارلمان اروپا، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر را به شدت محکوم می کنم.

وی در اظهارات مداخله جویانه خود در حمایت از ناآرامی های اخیر در ایران گفت: پارلمان اروپا از مبارزه برای ارزش های اساسی دست بر نمی دارد. ما از حمایت از آزادی، متانت و برابری دست برنخواهیم داشت. ما ساکت نخواهیم شد

رئیس پارلمان اروپا در پایان حمایت خود را از گروه دوستان ایران آزاد و دیگر افراد تحریم شده اعلام کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه برخی نهادها و افراد در اتحادیه اروپا را به اقدامات عمدی خود در حمایت از تروریسم و ​​گروه های تروریستی، ترویج و تحریک تروریسم و ​​گسترش خشونت و نفرت، ایجاد ناآرامی، خشونت، تروریستی متهم کرد. حملات و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران بود و تحریم شد.

تحریم های اعمال شده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود افراد تحریم شده به جمهوری اسلامی ایران و مصادره اموال و دارایی های آنها در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است. تمامی نهادهای جمهوری اسلامی ایران پس از تایید مراجع ذیربط اقدامات لازم را برای اجرای این تحریم ها انجام خواهند داد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری، حمایت، تسهیل و همچنین عدم برخورد با تعهدات اتحادیه اروپا و دولت های متبوع اشخاص و نهادهای تحت تحریم، بین المللی، اقدامات این افراد و نهادها را نقض می کند. تعهدات اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و آنها را مسئول و پاسخگو می داند

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز بار دیگر اقدام شورای اتحادیه اروپا در اعمال اقدامات محدودکننده غیرقانونی علیه افراد و مؤسسات ایرانی را به استناد ادعاهای بی‌اساس که آشکار است، به شدت رد کرد. نمونه ای از دخالت در امور داخلی که توسط جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است