پادکست: بلند مدت سقط جنین، نیمه ۲


Roe v. وید، تایمز به این موضوع اجتناب کرده اند چندین زاویه ظاهر شد می تنبل. بلافاصله، داستان پیچیده چگونگی بسیج انجیل برای سقط جنین محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه خانمها در آن را خواهیم اظهار داشت.

میزبان: گوستاوو آرلانو

میهمانان: جاوید کلم، خبرنگار سراسری لا تایمز

اصولاً بیاموزید:

سریال بلند مدت LA Times با توجه به سقط جنین را بیاموزید

مسیحیان معنای “طرفدار مسکن” را به مشکل می کشند از سالن دادگاه برتر سقط جنین را در تذکر خواهد گرفت.

کشیش در نظر گرفته شده می کرد کدام ممکن است ترامپ “شیطان” است. متعاقباً او کلیسای محافظه کار شخصی را توقف کرد

به سختی