وین رونی: همه علاوه بر این مسی به خوشحال از، درآمد و بسته جنسی رونالدو حسادت می کنند


اقامت با بیرون سرنشین

وین رونی در پاسخ به اظهار تذکر حسادت آمیز کریستیانو رونالدو ذکر شد: در این زمان صبح آن تذکر را دیدم. باید بگویم احتمالا هیچ فوتبالیستی در پایین {وجود ندارد} کدام ممکن است به رونالدو حسادت نکند. حرفه اش، لباس هایی کدام ممکن است به بازو معرفی شده است، مالی کدام ممکن است به بازو معرفی شده است و… شش بسته ای کدام ممکن است به بازو معرفی شده است است! احتمالا همه گیمرها علاوه بر این لیونل مسی به کریستیانو رونالدو حسادت می کنند.

آرژانتین ایر 🇦🇷
تفسیر بیشتر