ویدیوی مهیج متیوز/ دلیل کسب اطلاعات در مورد شوخی همراه خود علی دایی و گذاشتن ویدیوی او در حالی کدام ممکن است خواب بود


لوتار متیوز، ستاره celeb فوتبال جهان کدام ممکن است به دعوت سپهر تارواردیان برای افتتاح تجهیزات گلف بدنسازی در وسط متا سام به تهران آمده بود، در گفتگو همراه خود دوربین خبرآنلاین اجتناب کرده اند شوخی همراه خود علی دایی در مراسم قرعه کشی و آزادی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ذکر شد. اجتناب کرده اند ویدیویی کدام ممکن است او در جاری خوابیدن است. تأمین: خبرآنلاین