ویدئو/ ورود مسافران به ایستگاه فضایی در سراسر جهاناولین گروه اجتناب کرده اند مسافران فضایی اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی در سراسر جهان رسیدند. این ۴ نفر کدام ممکن است هر کدام ۵۵ میلیون دلار برای اقامت ۸ روزه در خانه تیز کردن کردند، سطح عطفی در گذشته تاریخی گردشگری فضایی بودند. مایکل لوپز آلگریا، فضانورد بازنشسته اسپانیایی، سرپرست کارکنان گردشگری فضایی میلیونر است.