(ویدئو) حمله نظامیان اسرائیلی به تشییع کنندگان پیکر خبرنگار الجزیره
رسانه‌ها از حمله نظامیان اسرائیلی به مراسم تشییع پیکر شیرین ابوعاقله خبرنگار شهید فلسطینی خبر دادند. منابع محلی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست اجازه حمل پیکر شهید ابوعاقله روی شانه تشییع کنندگان را نداده و پیکر او را مجددا به داخل بیمارستان بازگرداندند. نظامیان صهیونیست مانع از حرکت جمعیت تشییع کننده به سوی کلیسا شده و برخی از عناصر اطلاعاتی این رژیم که در بین جمعیت بودند، با فلسطینی‌ها درگیر شدند.