وندی شرمن: مذاکرات برای احیای برجام به بن بست رسیده است/ پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای ما غیرقابل قبول بود
شرمن، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «ما در بن بست قرار داریم به این معنا که ایران در آخرین دور مذاکرات به ما پاسخ بسیار سختی داد که برای ما غیرقابل قبول بود. فکر کردن ضروری است و اجزای اصلی در اینجا چیست.»