وقتی دزدها تاکسی می‌فرستند درِ خانه‌تان!یک کارشناس بازار سرمایه درباره روش جدید سارقان با استفاده از خدمات تاکسی‌های اینترنتی هشدار داد.