وضعیت پیچیده ۷ + ۹ شرکت کننده استقلال و پرسپولیس
در طولانی مدت فصل قرارداد متعدد اجتناب کرده اند گیمرها استقلال و پرسپولیس به نوک می رسد و پیشنهاداتی اجتناب کرده اند لیگ های کشورهای محیط خلیج فارس به آنها حاضر تبدیل می شود.