وضعیت خطرناک فرونشست در دو منطقه تهرانبیشترین فرونشست زمین در محدوده جنوب غربی تهران بزرگ یعنی محدوده شهر تهران و حوالی شهریار رخ داده است.

خرداد: نایب رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ضمن تایید نرخ بالای فرونشست زمین در جنوب غرب تهران گفت: بیشترین میزان فرونشست زمین در حوزه جنوب غرب رخ داده است. تهران بزرگ یعنی در مرزهای شهر تهران و در حوالی شهریار که گاهاً کاهش می یابد در این منطقه به دلیل کوهپایه بودن خاک سالانه بیش از ۲۰ سانتی متر به ثبت رسیده است، البته در شهر تهران پایتخت، نرخ تسویه حساب کمتر از این مقدار است.

به گزارش ایلانا؛ مهدی بابایی افزود: با توجه به اینکه میزان فرونشست در جنوب غرب تهران بزرگ که در محدوده شهر تهران است از سایر حاشیه های پایتخت بیشتر است، در محدوده شهر تهران بیشترین میزان فرونشست زمین است. در جنوب غربی پایتخت است، بنابراین در مناطق ۱۸ و ۱۹ رخ داده است. وضعیت فرونشست زمین در این مناطق از تهران خطرناک تلقی می شود اما همچنان در سایر مناطق در محدوده شهر تهران وضعیت خطرناک فرونشست زمین را شاهد نیستیم.

ضرورت بازیافت آب های سطحی برای کاهش فرونشست زمین در تهران

بابایی در بخشی دیگر از سخنان خود بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب برای جلوگیری از فرونشست زمین در تهران تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه بخشی از آب شرب پایتخت و آب مورد نیاز برای مصارف شهری از منابع زیرزمینی تامین می شود، قطعاً باید بیشتر بتوانیم صرفه جویی کنیم. مصرف آب آشامیدنی یا استفاده از آب چاه های پایتخت برای مواردی مانند آبیاری فضای سبز، میزان برداشت از سطح آب کاهش می یابد و میزان فرونشست تهران نیز کاهش می یابد.

نایب رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران ادامه داد: در حال تدوین طرحی در شورای شهر تهران هستیم که بر اساس آن شهرداری موظف است از بازیافت آب های سطحی برای مصارف آب شهری از جمله آبیاری فضای سبز استفاده کند چرا که در حال حاضر حجم وسیعی از آب ها وجود دارد. مقدار آبی که در نهرها و رودخانه های تهران جریان دارد به سادگی به خارج از شهر هدایت می شود و ما عملاً از آن عاقلانه استفاده نمی کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: طرح الزام شهرداری به استفاده از آب های سطحی تهران تا یک ماه آینده در صحن علنی شورای شهر ارائه می شود. معتقدیم با اجرای این طرح بخش زیادی از مصرف آب زیرزمینی در امور شهری پایتخت کاهش می یابد که می تواند به کاهش فرونشست زمین در تهران کمک کند. زیرا در صورت تصویب این طرح، شهرداری باید بخشی از آب مورد نیاز آبیاری مناطق سبز را در یک فرآیند بازیافت تامین کند و در نتیجه برداشت آب از چاه های تهران را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

لزوم کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی جنوب پایتخت

بابایی درباره دیگر مزایای طرح الزام شهرداری به بازیافت آب های سطحی شهر تهران توضیح داد: در حال حاضر شهرداری تهران از آب تصفیه خانه ها برای آبیاری مناطق سبز استفاده می کند که آب را از چاه ها جمع آوری کرده و آب تصفیه شده را از طریق شبکه وسیعی از تصفیه خانه ها توزیع می کند. لوله های. به مزارع ویژه ای منتهی می شوند که آب آبیاری فضای سبز تهران را تامین می کنند. اما اگر شهرداری بتواند آب مورد نیاز برای آبیاری محوطه سازی را از طریق بازیافت آب های سطحی و در عین حال کاهش هزینه های انتقال آب در شبکه اصلی تامین کند، تصفیه خانه های اطراف پایتخت می توانند آب تولیدی خود را بیشتر در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند. به این ترتیب برداشت آب کشاورزی از چاه های مجاز و غیر مجاز در دشت های بحرانی حاشیه شهر تهران نیز کاهش می یابد.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه برداشت آب از سفره های زیرزمینی بخش کشاورزی جنوب و جنوب غرب تهران نقش مهمی در تشدید فرونشست زمین در محدوده شهری پایتخت دارد، مدیریت منابع آبی مورد استفاده کشاورزان. در این منطقه و حجم برداشت مستقیم کاهش یافت. آنها از چاه های کشاورزی می توانند به کاهش میزان فرونشست تهران کمک قابل توجهی کنند.