وزارت ارتباطات قصد دارد افزایش قیمت آنلاین را جبران تنبل


رئیس گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی همراه خود ردیابی به اصلاحات قیمت بسته های آنلاین {به دلیل} تهیه این سیستم های…

رئیس گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی همراه خود ردیابی به اصلاح قیمت بسته های اینترنتی اجتناب کرده اند تهیه این سیستم های جبرانی برای اقشار کم درآمد خبر داد.

به گزارش مهر، صادق عباسی شاهکوه رئیس گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی همراه خود ردیابی به اینکه مرجع تعرفه ها گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی است، ذکر شد: انتخاب جدیدی {در این} زمینه {وجود ندارد}.

وی به تصمیم گیری حداقل قیمت و سقف بر مقدمه انتخاب رگولاتوری اپراتورها ردیابی کرد و افزود: رگولاتوری نسبت به رعایت حدود قانونی قیمت ها فوق العاده ظریف است و هرگونه افزایش علاقه مند به در چارچوب مقررات باید همراه خود توجیه مناسب، تضمین تداوم شرکت ها و افزایش استاندارد جامعه.

و رئیس رگولاتوری شکسته نشده داد: این گروه ساده در یک واحد مورد سفارش می دهد و افراد هم روزی است کدام ممکن است اپراتور قیمت ها را بهتر اجتناب کرده اند سقف قانونی هر دو زیر کف می تنبل. اگر بهتر اجتناب کرده اند سقف باشد باید سریعا برگردند و اگر کمتر اجتناب کرده اند کف باشد معمولاً اجتناب کرده اند کف سرویس نمی‌دهیم با این حال طبق مقررات اصل می‌دهیم حداقل به همان اندازه سه سال شکسته نشده دهند. . به همین دلیل اصل افزایش {نمی تواند} توسط رگولاتوری صادر شود.

وی افزود: قابل انجام است این پرس و جو پیش بیاید کدام ممکن است چرا اجتناب کرده اند حداقل قیمت زیرین نمی آید و علت آن اینجا است کدام ممکن است قوی ترین اپراتورها همراه خود تخفیف ها رقبا را بردن نمی کنند از آنچه واقعاً بازار را ترتیب می تنبل رقبا است. بازگشت به می شوم. کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند رقبا در سلولی، سیم مقوا همراه خود قیمت مناسب ۴۴۰۰۰۰ تومان و مدت کار یکساله تهیه می شد.

عباسی شاهکوه همراه خود ردیابی به افزایش قیمت های جامعه در سال های قبلی ذکر شد: در سال های ۹۶ و ۹۷ بر مقدمه دانش ما اپراتورها سالانه حدود عالی میلیارد دلار برای جامعه های شخصی قیمت کردند کدام ممکن است این رقم در جاری حاضر {به دلیل} افزایش قیمت اجتناب کرده اند دلار به حدود ۳۰۰ به همان اندازه ۴۰۰». به حداقل یک میلیون دلار رسید کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر ریالی اصولاً است، با این حال میزان از دستگاه قابل صرفه جویی فوق العاده کمتر است. همراه خود ملاحظه به ریالی بودن درآمد، در صورت شکسته نشده این توسعه، در بلند مدت جامعه باکیفیتی وجود نخواهد داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند ارزانی هر دو گرانی آن صحبت کنیم.

وی افزود: سال قبلی همراه خود ملاحظه به قوانین بودجه امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات گروه وجود نداشت در حالی کدام ممکن است اپراتورها مدام همراه خود ساختار مشکلات شخصی در جستجوی موافقت همراه خود افزایش قیمت بودند با این حال امسال روزی کدام ممکن است این ممنوعیت قانونی در راستای مصوبات سال ۹۵ و ۹۶ برداشته شد.

تخلفی صورت نگرفت

رئیس رگولاتوری همراه خود ردیابی به بازنگری در بسته‌ها و تعرفه‌های جدید ذکر شد: علاوه بر این عالی مورد ناهنجاری در تعرفه اپراتور تلفن ملایم کدام ممکن است بلافاصله به همان اندازه پایان دادن اصلاحات بازگشت گرفت، سایر اصلاحات عبارت بودند اجتناب کرده اند: این افزایش‌ها را به حداقل برسانید و همراه خود ایجاد بسته‌های صحیح هر دو هر فرآیند عکس، بخش‌هایی اجتناب کرده اند محله را کدام ممکن است قابل انجام است دچار ضرر شوند، ایجاد کنید.

وی سقف کالا عالی گیگابایت آنلاین برای سیم مقوا های ابدی و اعتباری را به همین ترتیب حدود ۴۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان و برای اپراتورهای تلفن ملایم را ۲۰۰۰ تومان بر مقدمه مصوبه رگولاتوری گفتن کرد و افزود: در بخش سلولی فوق العاده بیش از حد است. مقدار کمتر آرم داده شده است و در جهان ملایم، به سختی بیش از پنجاه نسبت اجتناب کرده اند سقف تصمیم گیری شده ارائه شده است است. در واقع به در نظر گرفته شده کاهش سقف تعرفه سلولی هستیم.

عباسی شکوه همراه خود ردیابی به اینکه طبق قوانین نمی خواهیم اپراتورها تعرفه را افزایش دهند، اما علاوه بر این محافظت مناسب، ارتقای استاندارد و ارتقای فناوری را کدام ممکن است درخواست شده است بی نظیر افراد است، می خواهیم. همراه خود این افزایش قیمت و پتانسیل اپراتورها، تولید دیگری عذر اپراتورها را نمی پذیریم و اجتناب کرده اند آنها درخواست شده است ایم کدام ممکن است این سیستم عالی ساله شخصی را برای سایبان مناسب پهنای باند تلفن در کنار، دوبرابر کردن استاندارد و سایبان ۵G برای حداقل کمتر از ۱۰ مورد استفاده کنند. او ذکر شد: «نسبت باند ملت را در سه سال بلند مدت به ما بدهید.

وی همراه خود ردیابی به اینکه اپراتورها پس اجتناب کرده اند سوئیچ ۲۳۰۰ فرکانس توسط وزارت ارتباطات در سال قبلی شخصی را تحریک کردن کردند، افزود: به جامعه متصل باشید. اجتناب کرده اند اپراتورها آرزو می کنم هم میزان دقیق افزایش را برای افراد گران قیمت دلیل دهند و هم توضیحات و این سیستم های رشد شخصی را. در واقع {به دلیل} فضای نسبتا تهاجمی، مشتریان نیز امکان هایی دارند.

جبران گرانی ها برای اشخاص حقیقی محروم

عباسی شکوه همراه خود ردیابی به اینکه ۴۰ نسبت اجتناب کرده اند مشتریان دیتای تلفن در کنار کمتر از دو گیگابایت استفاده می کنند، تصریح کرد: همراه خود کانون اصلی وزیر ارتباطات در جستجوی این سیستم ای برای جبران گرانی برای اقشار ضعیف هستیم هر دو کل محله بسته هایی را در تذکر بگیرند کدام ممکن است ضرر ورود داشته باشید. نمایشگاه تحمیل نکنید این این سیستم پس اجتناب کرده اند اتمام گفتن می تواند.
وی افزود: شناخته شده به عنوان مقامات و رگولاتور تعهد ما اینجا است کدام ممکن است ورود همه افراد به جامعه های همراه خود استاندارد بالا و اقتصادی را فراهم کنیم.