واکنش علی مطهری به شهادت میرحسین موسویعلی مطهری نوشت: اینکه آقای میرحسین موسوی سیاست ارتش در خصوص تهاجم نیروها به سوریه را رد می کند و یا در مورد شایعه حکومت موروثی اعلام خطر می کند، صرفا نظر است و مشمول آزادی بیان است، اما لحن نامناسب ایشان درباره سردار همدانی. چه کسی از اوست آنچه برای جوانی مذموم و ناپسند است این است که شهید شهید حاضر بود جان خود را فدای اهداف انقلاب اسلامی کند.