واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به حکم دادگاه سوئد درباره حمید نوریسخنگوی وزارت امور خارجه به حبس ابد دادگاه سوئد برای حمید نوری واکنش نشان داد.

کنعانی در پاسخ به بیانیه رسانه ای دادگاه سوئد در رابطه با اتهامات وارده به آقای حمید نوری گفت: جمهوری اسلامی ایران این بیانیه سیاسی را که حاوی ادعاهای بی اساس و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران و سیستم قضایی کشورمان است، رد می کند. و همچنین اعلام حکم، حبس ابد برای آقای حمید نوری است، ایشان به شدیدترین الفاظ محکوم می کنند.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه رسانه ای دادگاه سوئد در رابطه با اتهامات وارده به حمید نوری، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران این بیانیه سیاسی را که حاوی ادعاهای بی اساس و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی است رد می کند. کشورمان اعلام حکم حبس ابد برای آقای حمید نوری را به شدت محکوم می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آنچه امروز در حین صدور حکم قرائت شد حاکی از آن است که دستگاه قضایی سوئد به مردم ایران پاسخی نداده است که اجازه می دهد یک گروه تروریستی در این کشور فعالیت کند و همچنین ضد بین المللی آن را نقض کرده است. مسئولیت تروریسم، او در واقع از تروریسم حمایت و ترویج کرد.

کنعانی در ادامه تاکید کرد: برای جمهوری اسلامی ایران کاملاً مسلم است که پرونده آقای حمید نوری صرفاً دستاویزی برای اقدام سیاسی بدون استناد واقعی و وجاهت قانونی بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: از عمق خباثت گروهک تروریستی منافقین که سابقه جنایت و خیانت به مردم ایران و حتی مردم عراق در دوران مبهم صدام را دارد، تعجب نمی کنیم. دیکتاتوری حسین. با این حال، ما عمیقا متأسفیم که در پس زمینه روابط خوب بین دو کشور، سوئد با مخارج نقدی هنگفت تسلیم اهداف شوم دستگاه تبلیغاتی گروهک منافقین شده و سیستم قضایی خود را در راستای اهداف جنایتکارانه خود به حاشیه رانده است. عملاً تروریسم را پاکسازی کرد.

کنعانی “اوباشگری امروز گروهک منافقین در استکهلم و تمرکز و فشار آنها و رسانه های مخالف در اطراف محل صدور بیانیه دادگاه” را نشان از آن دانست که آنها فقط در صدد رساندن خواسته خود به دادگاه هستند. نتیجه ای که متاسفانه سیستم قضایی سوئد با آن موافقت کرده است

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: آقای حمید نوری دو سال و نیم پیش در بدو ورود به فرودگاه استکهلم پس از سناریوی از پیش طراحی شده و فریبنده عناصر گروهک تروریستی که به صراحت اعتراف کردند توسط پلیس سوئد دستگیر شد. بنابراین اساساً اساس دستگیری توسط مقامات مربوطه سوئد تحریف شد.

کنعانی افزود: آقای نوری در مدت ۳۰ ماه حبس در سلول انفرادی از ابتدایی ترین حقوق بشر محروم و مورد بدرفتاری های سیستماتیک از جمله ضرب و شتم ماموران زندان قرار گرفت. او همچنین قادر به خواندن کامل کیفرخواست دادستان مربوط به آزار و اذیت از جمله عدم دسترسی به پزشک نبود. بنابراین رفتار و محدودیت هایی که برای آقای نوری اعمال شد، مصداق بارز نقض حقوق بشر توسط مدافعان حقوق بشر بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه تصریح کرد: آقای نوری در دادگاه تحت جو و فشار شدید روحی و روانی این گروهک به اتهام دروغ گویی، صحنه سازی و شهادت دروغین به گروهک تروریستی منافکین متهم شد. گروهی که پیشاپیش حکم صادره از سوی دادگاه را اعلام کرده و بر اساس داستانی که از آنها می دانیم، به هر نحوی که شده اصرار داشته اند.

کنعانی تصریح کرد: متاسفانه مقامات قضایی سوئد علیرغم ادعای استقلال رای در جریان محاکمه، فضای کامل را به گروهک تروریستی منافقین دادند و حتی اجازه ندادند آقای نوری شهود خود را به دادگاه معرفی کند و از حق خود دفاع کند. همچنین دادگاه در بیست و هفتمین جلسه خود با برقراری ارتباط تصویری مستقیم با پایگاه منافقین در کشور اخیر و با هماهنگی دادستانی آلبانی، فرصت های فراوانی را برای اعضای این گروهک فراهم کرد. همچنین در حین رسیدگی به این پرونده، سیستم قضایی سوئد به وکلای آقای نوری تنها چند روز فرصت داد تا از خود دفاع کنند که با توجه به مدت زمانی که شاکیان برای طرح دعوی داشتند، بسیار کم و ناعادلانه بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خاتمه تاکید کرد: با عنایت به موارد فوق، جمهوری اسلامی ایران محتوای بیانیه دادگاه از جمله حکم غیرقانونی دادگاه آقای نوری را اساساً مردود، مخدوش و غیرقابل قبول و قاطعانه می‌داند. حکم دادگاه را که فاقد دلیل و رویه قضایی است رد می کند و سوئد را مسئول خسارات وارده به روابط دوجانبه در نتیجه می داند.