واکنش توئیتری امیر عبداللهیان به رای اخیر شورای حقوق بشر سازمان مللبه گزارش خبرآنلاین، وزیر امور خارجه به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنش نشان داد. حسین امیرعبداللهیان در توئیتی درباره استفاده ریاکارانه از سازوکارهای حقوق بشر توسط آلمان و دیگر فرصت طلبان نوشت:

۱- رژیم برلین به عنوان تامین کننده اصلی تسلیحات شیمیایی صدام علیه مردم ایران و سایر فرصت طلبان سال هاست که با تحریم های ناعادلانه و غیرانسانی خود مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شده است.

۲- اکنون آنها با سوء استفاده از سازوکارهای “حقوق بشر”، اقدامات ضد حقوق بشری بیشتری را علیه مردم ما انجام می دهند، همه اینها به نام “همبستگی” دروغین با ایرانیان.