واکنش بسیار تند مطهری به اتفاق تلخ مهسا


خرداد: علی مطهری نماینده مجلس دهم و فعال سیاسی به حادثه مهسا امینی واکنش شدیدی نشان داد.

علی مطهری توضیح داد:

*متاسفانه پلیس توضیح کاملی نمی دهد و فقط یک داستان بسته و جامع می دهد که مردم متوجه نمی شوند واقعیت ماجرا چه بوده است.

*به هر حال فرمانده نیروی انتظامی و وزیر کشور مسئول هستند، آنها باید موضوع را پیگیری و توضیح دهند، نمایندگان مجلس وظیفه دارند موضوع را بررسی کنند.

* قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم می تواند علیه پلیس شکایت کند و به موضوع رسیدگی کند.

* به این ترتیب تصادفات دو اثر منفی دارد. یکی تأثیری است که در چشم جهانیان بر ما می گذارد. که چهره ای مانند طالبان را در جهان به ما نشان می دهد.

* دیگری واکنشی است که در جامعه ایجاد می کند و ممکن است برخی از زنان را تشویق کند که حجاب را یک واکنش سیاسی و اجتماعی نبینند. و این خیلی بد است.

* این دو ماه انجام شدت جراحی ها نتیجه معکوس داشت.