وام مسکن افزایش یافت؟


وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن با همکاری بانک مرکزی و…

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن با همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی مطرح شد تا سهم متقاضیان حتی با افزایش هزینه های ساخت و ساز بدون تغییر باقی بماند.

به گزارش ایسنا، سقف ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون، سایر مراکز استان ها ۳۵۰ میلیون، سایر شهرها ۳۰۰ میلیون و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان با نرخ سود تعیین شده است. ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت وی ۲۰ سال سن دارد.

از آنجایی که معمولاً قیمت خدمات ساختمانی و هزینه های ساخت افزایش می یابد، وزارت راه و شهرسازی هر از چند گاهی نرخ ها را تعدیل می کند تا پروژه ها دچار رکود نشوند. همچنین چندی پیش وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن خبر داد.

به گفته رستم قاسمی، در پروژه چندمسکنی، قیمت قطعی ساخت لحاظ شد و با افزایش قیمت مصالح و هزینه های ساخت، سازندگان کیفیت ساخت واحدهای مسکونی را کاهش دادند، اما در پروژه مسکن ملی. حرکت قیمت ساخت و ساز متناسب با افزایش هزینه های ساخت افزایش می یابد و تعدیل می شود تا سازندگان مجبور به کاهش کیفیت نباشند.

وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی به منظور کاهش فشار بر متقاضیان به دلیل افزایش هزینه های ساخت، پیشنهاد افزایش سقف یارانه مسکن را مطرح کرده است تا حتی با افزایش هزینه های ساخت، سهم متقاضیان بدون تغییر باقی بماند.

چیدن حدود ۴۴۰۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن

وزیر راه و شهرسازی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی افزود: در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا کنون یک میلیون و ۳۶۸ هزار واحد مسکونی تعریف شده است که از این تعداد ۹۲۸ هزار واحد مسکونی اجرا شده است. می دانیم که این پروژه ها در مراحل مختلف پیشرفت از ثبت تا نجاری بوده و بیش از ۴۳۹۰۰۰ واحد مسکونی ساخته شده است و این واحدها در مراحل اخذ مجوز، تعیین پیمانکار و عقد قرارداد مشارکت با بانک می باشند.

قاسمی ادامه داد: حدود ۵۷۶ هزار واحد مسکونی مربوط به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مناطق شهری، ۲۰۳ هزار واحد مسکونی مربوط به مالکان و ۱۵۸ هزار واحد مسکونی مربوط به نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی است.

وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت تامین زمین واحدهای مسکونی برای ساخت نیز اظهار کرد: تاکنون در مجموع یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد مسکونی به طور قطع زمین تامین شده است. حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز ژئو شناسایی شده و این محدوده ها در محدوده شهرها، تغییر کاربری و ایجاد شهرک های جدید در دستور کار شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی معماری و شهرسازی قرار گرفته است. توسعه در کشور است.

طرح ایجاد ۴۰ شهر جدید در کشور

وی در مورد ساخت شهرهای جدید هم قابل ذکر است: در طرح نهضت ملی مسکن برای تامین زمین مورد نیاز در شهرها و مناطقی که امکان تامین زمین در محدوده شهرها و نواحی متصل و پیوسته شهرها وجود ندارد، از ایجاد شهرها و شهرک های جدید استفاده نمی شود. این کار می کند. در حال حاضر ۲۰ شهر جدید وجود دارد و ایجاد ۴۰ شهر جدید در دستور کار قرار دارد که ۴ شهر جدید گلمان، تاینک، گلمان و نایبند در مراحل پایانی ایجاد هستند.

قاسمی گفت: دستور تشکیل ۴۴ شهرک جدید دولتی داده شده و بخش خصوصی نیز درخواست تشکیل ۷۶ شهرک جدید در سامانه ستاد اسکان را داده است. ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی و همچنین ایجاد شبکه های حمل و نقل و ارتباط بین شهرهای جدید و مادر شهرها از جمله مسائل و مشکلات شهرهای جدید است. در ایجاد شهرها و شهرک های جدید سعی شده است که این موارد در نظر گرفته شود تا شهرهای جدیدالاحداث قابلیت زندگی بهتری داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در این پخش زنده تلویزیونی به تشریح ویژگی های طرح نهضت ملی مسکن و تفاوت ها و مزیت های آن نسبت به طرح های قبلی از جمله مسکن بیشتر گفت: در طرح نهضت ملی مسکن با آسیب شناسی و بررسی مزایا و معایب و تجربیات طرح های قبلی در حوزه ساخت و ساز مسکن تلاش شد تا این طرح معایب طرح های قبلی را نداشته باشد و واحدهای مسکونی طرح با کیفیت مطلوب ساخته و تحویل داده شود. کسانی که به دنبال مسکن هستند

وی افزود: در این زمینه سعی شده است همزمان با در دسترس قرار گرفتن مناطق و شروع عملیات اجرایی، اطلاعات مناطق ارائه شده برای سرویس دهندگان نیز ارسال شود تا این دستگاه ها به گونه ای عمل کنند که خدمات ارائه شود. مورد نیاز واحدها نیز همزمان با بهره برداری از واحدهای ارائه شده تامین می شود و ممکن است واحدها مسکونی باشند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین دلیل تاخیر در تحویل واحدهای باقی مانده از پروژه چندمسکنی را بیان کرد: تعداد کل واحدهای چندمسکنی حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است که تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی از این تعداد است. تکمیل شد بقیه مربوط به مالکان و در املاک خصوصی اجرا شد.

وی افزود: از کل چند واحدهای ساخته شده در اراضی دولتی بیش از ۹۶۵ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده و حدود ۹۸ هزار واحد باقی مانده است. از بقیه واحدهای ساخته شده در اراضی دولتی حدود ۲۸۰۰۰ واحد مسکونی در حال ساخت و پیشرفت است، اما تقریبا ۷۰۰۰۰ واحد مسکونی دارای مشکلات قانونی است و برای ادامه روند تکمیل این واحدها باید مسائل حقوقی مربوط به این واحدها انجام شود. حل شود حدود ۶۵۰۰۰ واحد از واحدهای چندمسکونی تکمیل شده به دلیل نبود زیرساخت و کار روبنایی تحویل داده نشد.

تنها ۲۳ هزار واحد چندمسکنی وارد نهضت مسکن ملی شد

قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا واحدهای مسکونی باقی مانده در آمار نهضت ملی مسکن لحاظ شده است؟ وی گفت: تنها حدود ۲۳ هزار و ۹۱۶ واحد چند واحدی برای تامین مسکن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گرفت و این واحدها عموماً واحدهای غیرمتقاضی بوده و از درصد پیشرفت فیزیکی بسیار پایینی برخوردار هستند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره زمان تکمیل و تعطیلی این مجتمع چندمسکونی گفت: تا پایان امسال تمامی واحدهای چندمسکونی نیمه تمام و در حال اجرا (بدون هیچ گونه موضوع قانونی و مغایرتی) می شود. ) و پیگیری های لازم برای ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای تکمیل شده نیز به گونه ای انجام می شود که تا پایان سال خدمات این واحدها تامین و سکنی داده شود.

قاسمی ادامه داد: رویکرد اساسی طرح نهضت ملی مسکن با توجه به فرهنگ تنظیم کننده سکونت خانوارها در شهرهای مختلف کشور به ویژه زمین در صورت وجود زمین به دو یا سه خانوار است. تخصیص همچنین تغییر خواهد کرد تا متولیان اجرای طرح ملی مسکن بتوانند زمین را به تعداد کمتری از خانوارها اختصاص دهند.