واتس اپ به شما اجازه می دهد تا اعضای حذف شده از گروه ها را مشاهده کنید
چندین ویژگی در تلگرام وجود دارد که می توانید از آنها برای مدیریت گروه خود استفاده کنید. گزارش شده است که یکی از این ویژگی ها برای واتس اپ نیز منتشر خواهد شد. با استفاده از این قابلیت جدید در واتس اپ، می توانید ببینید که چند عضو گروه را ترک کرده یا از آن حذف شده اند. در حال حاضر این قابلیت برای نسخه بتای جدید واتس اپ در iOS منتشر شده است.