هندوانه کارتخوان می فروشد اما پزشک نه!


اگرچه قانون ایالتی پزشکان را ملزم به پرداخت مالیات می کند، اما برخی از پزشکان با ارائه نکردن دستگاه کارتخوان قانون را دور می زنند.

اگرچه در قانون کشور پرداخت مالیات توسط پزشکان الزامی است، اما برخی از پزشکان با عدم تهیه دستگاه کارتخوان ضمن دور زدن قانون و فرار مالیاتی، بیماران را نیازمند می کنند.

اگرچه در قانون کشور پرداخت مالیات توسط پزشکان الزامی است، اما برخی از پزشکان با عدم تهیه دستگاه کارتخوان ضمن دور زدن قانون و فرار مالیاتی، بیماران را نیازمند می کنند.

برای تهیه این گزارش از چندین کلینیک در سطح شهر بازدید کردیم تا این موضوع را به طور دقیق بررسی کنیم. در ابتدای امر به مطب متخصص زنان و زایمان رفتیم که بیماران در هر جای مطب می نشستند و گاهی اوقات به دلیل کمبود جا مجبور می شدند ساعت ها جلوی مطب بایستند. منشی خیلی شلوغ بود و یکی از بیماران را مجبور به پرداخت نقدی کرد.

بیمارانی که پول نقد داشتند احساس راحتی می کردند اما بیمارانی که پول نقد نداشتند اعتراض کردند و مجبور شدند برای گرفتن پول به خیابان بروند و متاسفانه اکثر بیماران بدون همراه و روحیه خوبی نداشتند.

در این میان شهروندانی هم بودند که اعتراضی به وضعیت موجود نداشتند چرا که به گفته خودشان به سختی با این پزشک وقت ملاقات گذاشته بودند و به همین دلیل حاضر نبودند همان قرار را فدای کارتخوان پزشک کنند.

به مطب دیگری در شهر مراجعه می کنیم، مطب دندانپزشکی، مطب مملو از جمعیت است و تمام صندلی های اتاق انتظار توسط بیماران اشغال شده و برخی از بیماران نیز ایستاده اند و منتظر نوبت خود هستند.

منشی شماره کارت را به یکی از بیماران می دهد تا هزینه برداشتن جرم فرزندش را با کارت به کارت دندانپزشکی پرداخت کند.

به سراغ این بیمار رفتم و با این سوال که چرا برای پرداخت هزینه کارتی بیرون نیاوردی، صحبت را باز کردم؟

وی که نمی خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، می گوید: برای کشیدن دندان پسر ۱۴ ساله ام به مطب رفتم و به محض ورود با دستگاه کارتخوان مواجه شدم و خواستم با دستگاه کارتخوان پول را پرداخت کنم. مبلغ پرداختی برای کارت را باید کارت کنم.

وی افزود: سپس منشی شماره کارت را به من داد تا بتوانم مبلغ را واریز کنم اما با کمال تعجب دیدم که نام صاحب کارت و پزشک فرزندم یکی نیست.

مشاهده عینی خبرنگار ایلنا از این مشکل خبر می دهد که ۷۰ درصد مقالات پزشکان ارومیه کارت خوان نداشتند بنابراین اکثر آنها فاقد کارتخوان بودند و دلیل اصلی عدم ارائه کارت خوان قطعی اینترنت است.

صدور کارت به کارت یکی از تخلفات مشاهده شده در مطب ها به ویژه مطب هایی بود که خدمات گران قیمت ارائه می کردند و سازمان نظام پزشکی باید پاسخگوی چنین تخلفاتی باشد.

هندوانه فروشان کارتخوان دارند نه پزشک!

حسن نیکزاد یکی از شهروندان ارومیه ای درباره کمبود دستگاه کارتخوان در مقالات برخی از پزشکان گفت: سال هاست که به دلیل بیماری به پزشک مراجعه می کنم، نبود دستگاه کارتخوان مشکلی است که گریبان بیماران را گرفته است. .

نیکزاد افزود: هندوانه فروشان دستگاه کارتخوان دارند اما اکثر پزشکان یا کارتخوان ندارند یا به دلایل مختلف کارتخوان در مطب از کار افتاده اند.

وی گفت: روی باجه سه دستگاه کارتخوان وجود دارد اما متصدی همان عبارت را برای همه مشتریان تکرار می کند و می گوید ما کارتخوان نداریم پول نقد بیاورید.

این شهروند گفت: حتی در صورت پرداخت کارتی نیز متاسفانه بسیاری از مشتریان نحوه استفاده از سیستم های همراه بانک را نمی دانند، باید پول نقد دریافت کنند و از آنجایی که ممکن است آسانسور خراب باشد، باید سه طبقه پایین بیایند و بروند. به کوچه بروید و در خیابان های اطراف به دنبال دستگاه خودپرداز بگردید.

نیکزاد تصریح کرد: برخی از منشی های پزشکی کمبود اینترنت را بهانه اصلی عدم ارائه کارتخوان می دانند در حالی که نبود اینترنت بهانه ای بیش نیست.

نظارت بر دستگاه های کارتخوان در مطب بر عهده نظام پزشکی است

در این زمینه؛ ناصر مسعودی معاون امور پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درباره عدم استفاده از دستگاه کارتخوان توسط برخی پزشکان گفت: استفاده از دستگاه کارتخوان به همه پزشکان همکار در کشور ابلاغ شده و این موضوع در حال رصد است.

وی تصریح کرد: بر اساس مواد قانونی، کلیه شرکت‌های وابسته به حوزه پزشکی که مجوز فعالیت آنها از سوی سازمان نظام پزشکی صادر می‌شود، موظفند براساس قانون مالیات‌های مستقیم از دستگاه‌های کارتخوان مالیات بر درآمد برای پرداخت مالیات بر درآمد خود استفاده کنند.

مسعودی گفت: متاسفانه برخی از پزشکان و دندانپزشکان برای فرار از پرداخت مالیات، بیماران را ملزم به پرداخت نقدی مبلغ ویزیت می کنند که نظارت بر نحوه وصول هزینه های درمانی بر عهده علم پزشکی نیست.

وی تصریح کرد: نظارت و ارزیابی ضوابط استاندارد برای بخش ها و کلینیک ها، نظارت بر مراکز درمانی و موسسات بخش خصوصی و عملکرد آنها به منظور ایجاد شرایط لازم برای فعالیت پزشکی و همچنین نظارت بر تعرفه ها و نحوه رسیدگی. رسیدگی به شکایات وظیفه علوم پزشکی است.

مسعودی خاطرنشان کرد: اگر بازرسان و کارشناسان علوم پزشکی متوجه شوند که پزشکان به دلایلی از تهیه دستگاه کارتخوان خودداری می کنند، کاری از دستشان بر نمی آید زیرا وظیفه علم پزشکی در این زمینه نیست.