هزینه وام مسکن به کمتر از ۱۰۰ هزار تومان رسید


روند کاهشی قیمت اوراق مسکن همچنان ادامه دارد و قیمت این اوراق در سال جاری به زیر ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

هزینه مسکن به زیر 100 هزار تومان رسیدهزینه مسکن به زیر 100 هزار تومان رسید

روند کاهشی قیمت اوراق مسکن همچنان ادامه دارد و قیمت این اوراق در سال جاری به زیر ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

بررسی وضعیت اخیر قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که هر برگ اوراق مسکن در فروردین سال گذشته ۱۰۴ هزار و ۷۰۰ تومان، در اردیبهشت ۱۰۰ هزار تومان و در خرداد ۹۹ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت داشته است.

هر برگ از اوراق بانک مسکن تیرماه سال گذشته ۹۸ هزار و ۴۰۰ تومان، مردادماه سال گذشته ۹۸ هزار و ۷۰۰ تومان و در شهریور سال گذشته ۹۹ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد. این اوراق در مهرماه سال گذشته ۹۹ هزار و ۴۰۰ تومان، در آبان ماه ۱۰۳ هزار و ۷۰۰ تومان و در آذرماه ۱۰۰ هزار تومان ارزش گذاری شده بود.

اوراق مسکن در آذر و بهمن سال گذشته با قیمت های ۱۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان و ۹۹ و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. این اوراق در فروردین ماه امسال ۹۹ هزار تومان قیمت گذاری شده و این گزارش بر اساس آن قیمت نوشته شده است.

قیمت اوراق مجرد و متاهل تهرانی

بر این اساس مجردان ساکن تهران می توانند تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام رهنی دریافت کنند. بنابراین برای دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی باید ۴۰۰ پنل تسهیلات مسکونی به قیمت ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان با نرخ ۹۹ هزار تومان خریداری کنند. اگر اعتبار ۸۰ میلیون تومانی را هم در نظر بگیرید که برای آن باید ۱۶۰ برگ به ارزش ۱۵ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بخرند، کل هزینه خرید اوراق ۵۵ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان است.

برهمین اساس زوج های تهرانی می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر ۲۰۰ میلیون تومان و وام ۸۰ میلیون تومانی دریافت کنند. بنابراین زوجین نیاز به خرید ۸۰۰ برگ کانکس دارند که هزینه آن ۷۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که به همراه هزینه ۱۵ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان وام که برای خرید ۱۶۰ برگه کانکس نیاز دارند جمعاً ۹۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می شود.

قیمت اوراق در سایر استان ها

سقف این تسهیلات برای مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت برای مجردها ۱۶۰ میلیون تومان و برای زوجین ۳۲۰ میلیون تومان بوده است، با توجه به اینکه مجردها نیاز به خرید ۳۲۰ و ساکنان متاهل این شهرها به ۶۴۰ بن مسکن نیاز دارند. تسهیلات، افراد مجرد به ۳۱.۶۸۰.۰۰۰ تومان و متاهل ها ۶۳.۳۶۰.۰۰۰ تومان نیاز دارند.