هدف شی و پوتین در اولین دیدار پس از جنگ در اوکراین
شکست‌های نظامی اخیر روسیه در اوکراین به شی برتری نسبت به پوتین داده است، زیرا پوتین می‌تواند از همتای چینی خود برای مقابله با تحریم‌ها کمک اقتصادی بیشتری بخواهد، اما این تأثیری بر همکاری کلی بین دو کشور نخواهد داشت. هر دو کشور به دنبال منافع استراتژیک خود در برخورد با غرب خواهند بود.