نویسنده لهستانی نوبل می گوید روسیه تهدیدی برای “جهان آزاد” است – انزل خبر


یک نویسنده لهستانی برنده جایزه نوبل می گوید که روسیه تهدیدی برای “جهان آزاد” است و حمله این کشور به کشور همسایه اوکراین بازتاب جنگ جهانی دوم را داشت.

اورشلیم – یک نویسنده لهستانی برنده جایزه نوبل روز یکشنبه روسیه را تهدیدی برای “جهان آزاد” خواند و گفت که حمله این کشور به همسایه اوکراین بازتابی از جنگ جهانی دوم دارد.

اولگا توکارچوک که به‌خاطر مضامین انسان‌گرایانه و بازی‌های براندازانه‌اش شناخته می‌شود، در یک جشنواره نویسندگان در اورشلیم سخنرانی کرد.

توکارچوک گفت: “لهستانی ها در احساس خطر اوکراینی که روسیه برای جهان آزاد ایجاد می کند، شریک هستند.” و افزود که دولت لهستان سال ها در مورد خطر ناشی از تجاوز روسیه هشدار داده است.

او گفت: “هیچ کس نمی توانست تصور کند که این جنگ تا این حد بی رحمانه و نابهنگام باشد و این جنگ تصاویر وحشتناک جنگ جهانی دوم را به ذهن متبادر می کند.”

توکارچوک در سال ۲۰۱۸ جایزه نوبل ادبیات را برای حماسه قرن هجدهم “کتاب های یعقوب” درباره یک عارف یهودی و رهبر فرقه به نام یاکوب فرانک دریافت کرد.