نمی توانم تصور کنم چه رازهایی دارد – اروند خبردانیل ادموند دوگان در ۲۱ اکتبر به درخواست واشنگتن در استرالیا دستگیر شد. یکی از خلبانان سابق نیروی دریایی که او را به خوبی می‌شناخت، دوگان را «نگاه کردن به او خوب» توصیف کرد و گفت که نمی‌توانست حدس بزند «چه چیزی باعث این همه دردسر برای او شده است».