نمایندگی سوخت فرانسه به تیز کردن ۱.۵ میلیون دلار به ایران محکوم شدبه گزارش پایگاه خبری صراط، علی بهادری جهرمی در توییتر شخصی نوشت:

سالن دادگاه در سراسر جهان داوری ادعای ۲۷ میلیون دلاری نمایندگی سوخت فرانسه را رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی را به تیز کردن ۱.۵ میلیون دلار به ایران محکوم کرد.

وی افزود: تعقیب وکیل ایرانی در داوری {در این} پرونده، لزوم آسانسور عملکرد گروه حقوقی بومی در مراجع در سراسر جهان را برای اجرای حقوق افراد ایران نماد می دهد.