نشست اعضای کمیته فنی برای تغییر اسکوچیچ


اعضای کمیته فنی از جمله ابراهیم قاسم پور، اصغر مدیرروستا، مرتضی محصص، میرشاد مجدی، نادر عزت اللهی، پرویز مظلومی و … در جلسه وزارت ورزش حاضر شدند و از آنها خواسته شد تا در مورد تغییرات نیمکت نشین ایران اظهار نظر کنند. تیم ملی فوتبال

موضوع جلسه البته حمایت از تیم ملی بود اما پس از شروع صحبت ها، بحث به بحث تغییر سرمربی تیم ملی و همچنین نظرات وزارت ورزش و بالاتر رفت. موسسات درباره حضور کارلوس کی روش در فوتبال ایران.

نکته جالب اینجاست که بحث های زیادی درباره سرمربی ایرانی مطرح شده است و شاید در صورت تغییر، دراگان اسکوچیچ سرمربی بعدی تیم ملی ایران شود.

این جلسه سه روز پیش برگزار شد و برخی از اعضای کمیته فنی از عملکرد دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی انتقاد کردند. میرشاد مجدی رئیس انجمن نیز در این جلسه حضور داشت و انتقادات اعضای کمیته فنی را شنید.

درباره خلاصه ای از این دیدار صحبت های مختلفی وجود دارد که نمی توان به طور کامل نقل کرد.