نرخ سود بین بانکی چه تاثیری بر بورس دارد؟


نرخ سود بین بانکی یکی از انواع نرخ سود در بازار پول در مقایسه با نرخ سود در سایر بازارها …

در شرایطی که طی هفته های گذشته افزایش نرخ سود بین بانکی ادامه داشت و دوباره به نرخ ۲۱ درصد نزدیک شد، رئیس کل بانک مرکزی می گوید سیاست بانک در مورد نرخ سود بین بانکی این است که این نرخ نوسانات زیادی نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، نرخ‌های بین بانکی که به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های سود در بازار پول موجب افزایش نرخ سود در سایر بازارها می‌شود، در واقع قیمت ذخایر بانک‌ها هستند و در صورتی که در پایان روز کوتاه کسری ذخیره داشته باشند. یا هفتگی، استقراض از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی.

این افزایش طی چند هفته گذشته مسیر صعودی خود را از سر گرفته و به نرخ ۲۱ درصد نزدیک شده است. این در حالی است که پیش از این نرخ سود بین بانکی به ۲۱.۳۱ درصد رسیده بود و با واکنش منفی فعالان بازار سرمایه مواجه شده بود.

در همین راستا بانک مرکزی در نشست با فعالان بازار سرمایه موظف شد نرخ سود در بازار بین بانکی را کنترل و این نرخ را در بازار بین بانکی مطابق با سیاست تورمی مدیریت کند، پس از این جلسه نرخ سود در بازار بین بانکی کاهش یافت و این نرخ از ۲۱.۳۱ به ۲۱.۱۳، ۲۰.۶۴ و ۲۰.۵۹ درصد رسید.

اما بعدها نرخ سود بین بانکی روند صعودی خود را آغاز کرد و اکنون به ۲۰.۹۳ درصد رسیده است.

در همین راستا علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی به ایسنا اعلام کرد: روند تغییرات نرخ سود بین بانکی به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی بستگی دارد و بانک مرکزی تلاش می کند تا نرخ سود بین بانکی نوسان زیادی نداشته باشد.

در ادامه محمد نادعلی – مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی – در گفت وگو با ایسنا، در این باره توضیح داد: فلسفه وجودی بازار بین بانکی این است که بانک ها در صورت کمبود، معاملات کوتاه مدت و شبانه انجام دهند. از منابع و این معاملات باعث می شود که در این بازار نرخ سودی شکل بگیرد و با توجه به نیاز بانک ها به این منابع نرخ سود تعیین شود.

وی با بیان اینکه بانک ها منابع مازاد خود را به بازار بین بانکی تزریق می کنند و به سایر بانک هایی که به آن منابع نیاز دارند تسهیلات می دهند، گفت: بنابراین نرخ بین بانکی تاثیری بر نرخ سود سپرده ها و تسهیلات ندارد. بازار بین بانکی بازاری نیست که بانک ها سهام خود را بفروشند و پول خود را در آن بازار سرمایه گذاری کنند تا با افزایش نرخ سود در آن بازار، انگیزه ای برای ورود به بازارهای دیگر نداشته باشند و بازارهای دیگر تحت تأثیر قرار گیرند.

نرخ سود بین بانکی تاثیری بر بازار سهام ندارد

نادعلی ادامه داد: این تقاضا و عرضه بانک ها در بازار بین بانکی است که باعث تغییر در نرخ سود این بازار می شود و تلاش بانک مرکزی در این زمینه کنترل نوسانات این بازار است، بنابراین اگر نوسانات را از بین ببریم. بازار بین بانکی و البته نوسانات بازارهای دیگر.

نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در ایران تابع شرایط بازار بین بانکی نیست و بنابراین تغییرات نرخ سود بین بانکی نمی تواند بر بازار سرمایه تاثیر بگذارد، بلکه این تغییرات نرخ سود سپرده ها و تسهیلات است که بر بازار سرمایه تاثیر می گذارد.

بانک مرکزی در بازار بین بانکی چه می کند؟

مدیرکل عملیات ارزی و اعتباری بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در تلاش است تا نرخ سود در بازار بین بانکی را کنترل کند تا انتظارات تورمی را کنترل کند و منابع بانک ها را برای برداشت مستقیم بانک ها از مرکز مرکزی تخصیص دهد. بانک

عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی این است که اخبار و انتظارات تورمی را تعدیل می کند و از طریق معاملات ریپو منابع را تزریق یا جذب می کند و در نتیجه نرخ سود در بازار بین بانکی را بسته به سیاست بانک مرکزی تغییر می دهد.