میرشاد ماجدی و دراگان اسکوچیچ بر سر فدراسیون فوتبال فریاد زدند


لشگر چزی

من می گویم اسکو اصلا مربی نیست. اما فدراسیون حتی پاداش ارتقاء را به جی جی تقسیم کرد و جالب است که کمیته انضباطی، اخلاق، استیناف و غیره همگی کمک کردند.
به این بنده خدا حق بده.
دستمزد او ربطی به کیفیت مربی اش ندارد.

نمیدونم بعضیا چقدر غیر منطقی هستن